Saneren van asbest

Saneren van asbest

Mocht naar aanleiding van een volledige asbestinventarisatie blijken dat in een te slopen bouwwerk of object¹ asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dan moeten voorafgaand aan de sloop van het bouwwerk/object de asbesthoudende materialen op een verantwoorde wijze verwijderd en afgevoerd worden. Ook wanneer uit een risico inventarisatie een direct gevaar voor de volksgezondheid blijkt, is een asbestsanering de aangewezen weg om een dergelijke risico op te heffen.
 
¹(Onder een object wordt verstaan een transportmiddel, apparaat, constructie of installatie geen bouwwerk zijnde in de zin van de Woningwet).
 
Asbestsaneren geschiedt onder toezicht van een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop. De uitvoering geschiedt door een deskundig SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De sanering vindt plaats binnen een afgebakend en/of afgeschermd en gemarkeerd gebied waar de saneringswerkzaamheden met betrekking tot asbest op milieuhygiënische en arbeidshygiënisch verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Na het saneren dient altijd een eindmeting uitgevoerd te worden.
 
Het is niet in alle gevallen verplicht om asbest uit gebouwen of objecten te verwijderen. Of dit ook is aan te raden hangt sterk af van de plaatselijke situatie.
 
Het is verboden zelf asbest te verwijderen. Uitsluitend losse asbestgolfplaten, bloembakken of stukken asbest op de bodem mag u zelf in plastic verpakken en aanbieden bij de gemeentewerf. Asbestdaken en andere toepassingen van asbest mag u zelf niet verwijderen. Zolang asbest in hechtgebonden staat verkeert en niet wordt bewerkt of verwijderd, levert het geen risico op.
 
Wanneer de asbestconcentratie in een gebouw te hoog is en mogelijk schade voor de gezondheid kan ontstaan, kan de overheid een eigenaar dwingen, op grond van art.14 en volgende van de Woningwet, om tot sanering over te gaan.

Bel me terug

Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug

Neem contact op

  • Grondvitaal BV
    Voorthuizerstraat 256
    3881 SN  PUTTEN
  • +31 (0341) 491323
  • email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.