Sonderen

Sonderen

Het uitvoeren van sonderingen heeft als doel onderzoek verrichten naar de bodemkwaliteit waarbij met name de draagkracht van de bodem wordt gemeten.
 
Het draagvermogen van de Nederlandse bodem geeft plaatselijk grote verschillen te zien. Tussen stabiele zandgronden en veengebieden bestaan grote verschillen in bodemstabiliteit. Aan de funderingsconstructie van gebouwen in veengebieden zullen dan ook andere eisen worden gesteld dan op de meer stabiele gronden.
 
Met behulp van sonderen kan inzicht worden verkregen in de plaatselijke bodemgesteldheid. Door middel van het onder een bepaalde druk in de bodem brengen van een conus worden de weerstand en de wrijving gemeten die elektronisch worden geregistreerd. Voor diepe sonderingen wordt altijd gebruik gemaakt van een sondeerwagen. Voor wat oppervlakkige weerstandsmetingen (tot maximaal 1,0 m diepte) wordt ook wel van een handsondeerapparaat gebruik gemaakt.
 
Wanneer sonderen?
Sonderingen worden uitgevoerd wanneer gebouwen of andere constructies worden uitgevoerd waarbij niet onomstotelijk vaststaat dat de bodem voldoende en evenwichtig draagvermogen heeft. In gebieden met een instabiele bodem wordt vaak door de gemeente al een sonderingsrapport gevraagd bij de aanvraag van een bouwvergunning.
 
In gebieden met een traditioneel redelijk stabiele bodem kan het ook gewenst zijn om een bodemonderzoek in te stellen waarbij het accent ligt op de gelijkmatigheid van de bodem. Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de bodem in bijvoorbeeld funderingssleuven niet overal hetzelfde draagvermogen heeft. De draagkracht van de bodem kan dan wel voldoende zijn, maar door onderlinge plaatselijke verschillen kan ongelijke zetting van de bodem plaatsvinden waardoor de stabiliteit van het gebouw in gevaar komt.


Dit zal niet altijd leiden tot onhoudbare situaties, maar kan wel leiden tot veel ongenoegen doordat scheurvorming of iets dergelijks in het gebouw ontstaat. De oorzaak ligt dan niet in de kwaliteit van de aannemer of het gebruik van slecht materiaal maar uitsluitend in de verschillen in bodemstabiliteit en had met relatief weinig kosten voorkomen kunnen worden. Het prikken in de grond met een stuk betonijzer zoals in de praktijk wel gebeurt is geen goede graadmeter met betrekking tot het vaststellen of de bodem inderdaad een gelijkmatige stabiliteit heeft voordat een fundering wordt aangebracht.
 
Hoe sonderen?

  • Voor de diepte sonderingen wordt gebruik gemaakt een sondeerwagen voorzien van de meest geavanceerde sondeer- en registratieapparatuur. 
  • Op moeilijk bereikbare plaatsen bestaat de mogelijkheid met een kleine eenheid te werken waarbij van grondankers wordt gebruik gemaakt om voldoende druk te kunnen ontwikkelen. 
  • Voor oppervlakkige sonderingen; het bepalen van de weerstand van de bodem waarbij vooral de gelijkmatigheid van het draagvlak van belang is, wordt van handsondeerapparatuur gebruik gemaakt waarbij de resultaten met behulp van een graveerstift op een registratiekaart worden vastgelegd. Deze handsonderingen gebeuren vaak in het zandbed onder wegconstructies, vloeren, funderingssleuven, kolomfunderingen en dergelijke.

Bel me terug

Vul uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo snel mogelijk terug

Neem contact op

  • Grondvitaal BV
    Voorthuizerstraat 256
    3881 SNĀ  PUTTEN
  • +31 (0341) 491323
  • email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.