Natuurlijk is ons dienstenpakket breder dan bodemonderzoeken, saneringen, partijkeuringen en asbestinventarisaties. Heeft u een vraag met betrekking tot uw specifieke geval? Neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag in wat uw mogelijkheden zijn.

Terreinmeting

Om diverse redenen zullen terreinmetingen uitgevoerd worden, bijvoorbeeld voor het uitzetten van bouwterreinen of gebouwen. Dit kan op kleinschalige wijze plaatsvinden maar ook voor zeer grootschalige projecten waarbij de terreinhoogten ten opzichte van NAP worden ingemeten.

Het inmeten of uitzetten van bouwterreinen en gebouwen valt niet onder de werkzaamheden van Grondvitaal B.V. Wanneer u vragen heeft over deze activiteit staan we u graag telefonisch te woord en kunnen u eventueel in contact brengen met partijen die dit voor u kunnen uitvoeren.

 

Waterpassingen

Het uitvoeren van waterpassingen valt vaak samen met terreinmetingen waarbij ook hoogtemetingen eventueel ten opzichte van NAP worden uitgevoerd. Ook tijdens het uitvoeren van bodemonderzoek kunnen wij middels laserapparatuur terreinhoogtemetingen ten opzichte van grondwaterstanden en dergelijke uitvoeren.

Het uitvoeren van waterpassingen valt niet onder de werkzaamheden van Grondvitaal B.V. Wanneer u vragen heeft over deze activiteit staan we u graag telefonisch te woord en kunnen u eventueel in contact brengen met partijen die dit voor u kunnen uitvoeren.

Sonderen

Het uitvoeren van sonderingen heeft als doel onderzoek verrichten naar de bodemkwaliteit waarbij met name de draagkracht van de bodem wordt gemeten.
 
Het draagvermogen van de Nederlandse bodem geeft plaatselijk grote verschillen te zien. Tussen stabiele zandgronden en veengebieden bestaan grote verschillen in bodemstabiliteit. Aan de funderingsconstructie van gebouwen in veengebieden zullen dan ook andere eisen worden gesteld dan op de meer stabiele gronden.
 
Met behulp van sonderen kan inzicht worden verkregen in de plaatselijke bodemgesteldheid. Door middel van het onder een bepaalde druk in de bodem brengen van een conus worden de weerstand en de wrijving gemeten die elektronisch worden geregistreerd. Voor diepe sonderingen wordt altijd gebruik gemaakt van een sondeerwagen. Voor wat oppervlakkige weerstandsmetingen (tot maximaal 1,0 m diepte) wordt ook wel van een handsondeerapparaat gebruik gemaakt.

Het uitvoeren van sonderingen valt niet onder de werkzaamheden van Grondvitaal B.V. Wanneer u vragen heeft over deze activiteit staan we u graag telefonisch te woord en kunnen u eventueel in contact brengen met partijen die dit voor u kunnen uitvoeren.
 

Bronwateronderzoek

Op diverse percelen in Nederland is een boring op het terrein aanwezig waaruit grondwater wordt opgepompt voor consumptie of beregening. Bij bronwateronderzoek wordt dan ook een monster van het opgepompte water genomen waarna gekeken wordt of het water geschikt is voor menselijke consumptie, dierlijke consumptie, huishoudelijk gebruik, beregenen (sproeien) en dergelijke. Ook onderzoek op het voorkomen van legionella behoort tot de mogelijkheden.

Het uitvoeren van bronwateronderzoek valt niet onder de werkzaamheden van Grondvitaal B.V. Wanneer u vragen heeft over deze activiteit staan we u graag telefonisch te woord en kunnen u eventueel in contact brengen met partijen die dit voor u kunnen uitvoeren.
 

Second opinion

De meeste mensen hebben zo hun eigen specialismen. Onze specialismen zijn bodemonderzoeken, saneringen, partijkeuringen en asbestinventarisaties. En achter deze woorden ligt nog een scala aan diverse aandachtsgebieden.

Wanneer u bijvoorbeeld een rapport in handen krijgt van een bodemonderzoek dat is uitgevoerd, zult u waarschijnlijk niet altijd weten wat er met een terrein aan de hand is. Als er verontreiniging is aangetroffen, is dat erg? En moet er nu gesaneerd worden of juist niet? Heeft dit onderzoek de verontreiniging voldoende in kaart gebracht? Wij willen u graag van dienst zijn door een dergelijk rapport te beoordelen

Regelmatig maken wij ramingen van de kosten van een eventuele sanering ten behoeve van besprekingen over de aan- of verkoop van onroerend goed. Ook adviseren wij of en op welke wijze nader onderzoek uitgevoerd dient te worden.

Twijfelt u of heeft u vragen, dan willen wij u graag helpen de onduidelijkheden weg te nemen.