Als in uw bedrijf bodembedreigende activiteiten worden uitgevoerd, wil het bevoegd gezag inzicht hebben in de bodemkwaliteit. Dit komt vaak al aan de orde bij de aanvang van de activiteiten (aanvraag van de milieuvergunning). Hierbij wordt dan de nulsituatie vastgesteld. In het kader van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) kan een bodemonderzoek eveneens verplicht gesteld worden.
 
Nulsituatie
Door het vastleggen van de nulsituatie is voor het bevoegd gezag eenvoudig vast te stellen of na bedrijfsbeƫindiging of tussentijdse calamiteiten, een bodemverontreiniging is veroorzaakt (of een reeds bestaande verontreiniging is toegenomen).
 
Een nulsituatieonderzoek wordt meestal op basis van de norm NEN 5740 uitgevoerd met aanvullende bemonstering op verdachte plaatsen die daarvoor (afhankelijk van de aard van het bedrijf) in aanmerking komen.

Ook voor het bedrijf zelf kan inzicht in de actuele bodemkwaliteit een richtlijn betekenen voor het adequaat reageren op reeds veroorzaakte verontreiniging van de bodem, waardoor verspreiding wordt voorkomen.