Offerte aanvraag asbestinventarisatie
Mailt nog gegevens:
Mogelijke toepassing
Aangestroffen tijdens onderzoek
Toepassing
Reikwijdte uit te voeren onderzoek
Geschiktheid uit te voeren onderzoek
Heeft de opdrachtgever het intakeformulier voorafgaand aan het onderzoek zo volledig mogelijk ingevuld en geretourneerd *
Zijn er tekeningen beschikbaar
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd
Gesproken met
Bevindingen
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden
Overige geraadpleegde bronnen *