Bij aan- of verkoop van onroerend goed zijn twee partijen betrokken, en geen van beide komt graag voor een onaangename verrassing te staan. Wij adviseren dan ook in de meeste gevallen een verkennend bodemonderzoek uit te laten voeren.

Aansprakelijkheid
De verkoper heeft de mogelijkheid zich te vrijwaren van de aansprakelijkheid voor een mogelijke bodemverontreiniging. Soms is men zelf van het bestaan hiervan niet eens op de hoogte. In de (voorlopige) koopakte zult u vaak een ontbindende voorwaarde aantreffen als vrijwaringsclausule. Voor de koper is het eveneens belangrijk te weten of de aankoop van zijn droomhuis niet op een grote teleurstelling zal uitlopen.

Een verkennend bodemonderzoek wordt voorafgegaan door een historisch onderzoek waaruit moet blijken welke activiteiten in het verleden mogelijk op de locatie hebben plaatsgevonden. Tijdens de uitvoering wordt het terrein grondig geïnspecteerd – in het bijzonder op asbest – waarbij alle mogelijk als verdacht aan te merken onderdelen worden gerapporteerd. Vervolgens zal uit de analyses blijken of de bodem al dan niet verontreinigd is.

De praktijk
Uit de praktijk blijkt dat een onschuldig ogende paardenweide behoorlijk verontreinigd kan zijn door van elders aangevoerde grond of activiteiten uit het verleden. Ondergrondse olietanks en met name voormalige olietanks die niet op een juiste wijze zijn gesaneerd kunnen een behoorlijke verontreiniging van de bodem hebben veroorzaakt.
 
De kosten van een bodemonderzoek zijn over het algemeen ten opzichte van de koopsom en de risico’s die u kunt lopen te overzien.