De brug is van het type “boogbrug met trekband”. Bij dit type brug ligt de boog vaak boven het wegdek, hierbij wordt de verticale
belasting via de trekbanden afgeleid door de boogconstructie naar de fundering van de brug. De constructie van de brug bestaat
geheel uit staal, en is tussen 1933 en 1936 ter plaatse opgebouwd.
Het doel van de asbestinventarisatie is vaststellen of en waar asbesthoudende materialen in het kunstwerk aanwezig zijn.
De aanwezigheid van asbest kan van invloed zijn op het gebruik en onderhoud van het kunstwerk.

Terug naar het overzicht